KURSINNEHÅLL AURA-SOMA TERAPEUT

AURA-SOMA TERAPEUT FÖR DIG SOM VILL:

 • ha en djup personlig utveckling?
 • möjlighet till självinsikt?
 • hitta ett verktyg för att kommunicera/uttrycka din intuition?
 • stödja andra genom Aura-Soma?

Då det kan vara idé att utbilda dig som Aura-Soma terapeut. Utbildningen består av tre delar där varje del är 6 dagar. Utbildningen ger en unik ram för självutveckling och möjlighet att praktisera som Aura-Soma terapeut.

GRUNDKURS - DEL 1
Grundkurs i Aura-Soma och de principer som systemet är byggt på. En fördjupad förståelse och kunskap om de 15 färger som Aura-Soma systemet omfattar. Du kommer att lära dig filosofin bakom systemet, teoretisk kunskap om de olika färgerna. Du får lära dig att utföra en enkel färg konsultation. Du blir mer medveten om dig själv via de färger som du väljer.

En översikt över de olika produkter Aura-Soma Systemet omfattar, Equilibrium oljor och Pomander och Quintessenser. Du får en tydlig upplevelse av principen om de olika färgkombinationer i balansoljorna.

Vi kommer att undersöka specifika undergrupper inom de 107 färgkombinationer som finns, eftersom hela uppsättningen balansoljor ingår. En grundlig genomgång av både Pomanderna och Quintesserna samt förståelse och erfarenhet av rådgivande strategi inom Aura-Soma.

Vi tittar på ditt eget färgval och genom din egen erfarenhet ser hur det fungerar i praktiken.

 • Genomgång av 15 olika färger.
 • Genomgång av de olika produkterna.
 • Primär, sekundär och tertiärfärger, komplementärfärger.
 • Riktlinjer hur en tolkning går till, terapeutens roll i tolkning av färgvalet.
 • Tolkning av färgvalet. Vad ordningen av de fyra flaskorna innebär.
 • Praktiska övningar, målning, healing och meditation.

Kursdeltagaren måste skriva under ett dokument och följa de riktlinjer som Aura-Soma akademin i England ställt upp. Efter steg 1 kan man börja ge kostnadsfria konsultationer till familj, släkt och vänner.

Aura-Soma färgterapi Sverige - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

FORTSÄTTNINGSKURS - DEL 2
Under del 2 fördjupar vi konsultationsmetoden.

Vi relaterar Aura-Soma till olika system. Ger dig överblick i förhållande till de allmänna principerna för Aura-Soma. En genomgång av kompletterande färger. Detta ger en helhetsbild av samspelet mellan färg och balans. Genomgång av de tre grundfärgerna som alla andra färger bygger på. Ytterligare erfarenheter av metoden för att få en djupare förståelse för ditt eget val av färg. Slutligen ger kursen dig en omfattande översikt av dina egenskaper och utmaningar som belyses ur de olika systemen i samband med färgerna som du väljer.

 • Djupare förståelse av primär, sekundär och tertiärfärger.
 • Numerologi i relation till Aura-Soma.
 • Numerologiska analyser av Equilibrium flaskor/färger 1-9.
 • Den numerologiska semitiska innebörden av ditt namn och födelsedata i samband med tillhörande flaskor/färger
 • Astrologi i relation till Aura-Soma.
 • Equilibrium flaskor/färger i förhållande till astrologi och zodiakens tecken.
 • Färger i relation till olika kulturer.
 • Presentation av olika kristaller.
 • Praktiska övningar med det som vi lärt oss.

Efter del 2 skall en uppsats på 2000 ord skrivas. Uppsatsen kan till exempel innehålla: Hur jag kom i kontakt med Aura-Soma. En speciell upplevelse med Aura-Soma. En speciell synvinkel på Aura-Soma. Efter steg 2 får man börja ge konsultationer till allmänheten.

Aura-Soma färgterapi Sverige - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

PRAKTIK KURS FÖR AURA-SOMA TERAPEUTER
Kursen ger dig redskap så att du skall kunna känna dig tryggare i ditt utövande av Aura-Soma, den ger mer erfarenhet i konsultationstekniker. Stärker dig i rollen som terapeut genom flera olika övningar. Eleverna praktiserar med de olika typer av läsningar på varandra som Aura-Soma innefattar. Kursen handlar även om hur du presenterar dig själv som Aura-Soma terapeut.

Kursen är i tre heldagar.

Aura-Soma färgterapi Sverige - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

AVANCERAD KURS - DEL 3
Aura-soma och dess relation till Livets Träd Kabbala och Tarot. Ett unikt system för att medvetandegöra de hinder, upplevelser och utmaningar som vi möter på vägen till självkännedom.

Del 3 kommer att ge dig en insiktsfull genomgång av Equilibrium flaskor i förhållande till Kabbala / Tree of Life (Livsträdet). Kabbala innehåller en fantastisk kunskap som synliggörs genom Aura-Soma. En översyn av varje Equilibriumflaska och motsvarande Tarotkort. Detta sammanhang ger en värdefull information. En översikt av var livets träd de enskilda flaskorna är placerade. Valda flaskor placeras på livets träd. Detta kommer att bidra till att belysa ditt tema. Ytterligare erfarenhet av rådgivande strategi och en tydlig information av hur exakt varje färgalternativ är. En djupare erfarenhet av Aura-Soma systemet och dig själv.

 • Genomgång av Livets Träd/Kabbala.
 • Genomgång av flaskorna och deras relation till Tarot korten.
 • Hur allt relaterar till Livets Träd/Kabbala.
 • Vi reser genom trädet via vårt eget val av färger.
 • Praktiska övningar i grupp och två och två.

Efter varje avslutad nivå så erhåller du ett Diplom och ett registreringsnummer.

upp

Aura-Soma färgterapi Sverige - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut
All rights reserved | © M.D RESURS AB | Design by @nweb