AURA-SOMA LÄRARE

Här följer en presentation av Marianne Mikkelsen som samarbetar med
Monica Häckberg Edling med bland annat kurser.

Aura-Soma - musik - Marianne Mikkelsen -  Frank Lorentzen - kristallskålar - helande - heling - utbildningar färg och medvetenhet på ett meditativt sätt

MARIANNE MIKKELSEN

Marianne Mikkelsen är lärare i Aura-Soma och har Aura-Soma Skolan i Köpenhamn, den har funnits sedan 1991. Hon ger också privata Aura-Soma konsultationer.

MARIANNES MÖTE MED AURA-SOMA SYSTEMET
Marianne träffade Vicky Wall Aura-Somas grundare 1987 och 1988 i Danmark. Redan vid den tiden använde Marianne färger i sitt arbete som healer, men ville ha en djupare förståelse och vägledning inom färg. Mötet med Vicky Wall var mycket gripande och det öppnade upp för nya insikter och kunskaper, som fördjupat förståelsen av färg.

Före mötet med Vicky hade Marianne mediterat intensivt och hade fått en djup inre upplevelse som har legat till grund för arbetet som healer. Marianne letade efter ett språk att förmedla de inre upplevelser hon haft. Innan arbetet med färger arbetade Marianne med uttrycksfull och intuitiv dans, då hon träffade flera unika lärare från Polen och Sydamerika, som öppnade en dörr till det intuitiva språket.

COLOR LANGUAGE
Färger/Aura-Soma gav Marianne ett språk - det var/är en stor frihet, och medan hon upplevt hur viktigt det för människor att hitta ett sätt att förstå och uttrycka deras djupa och mycket personliga inre upplevelser.

1988 öppnade Marianne sin första klinik och avslutade samtidigt en massage utbildning i massage. Efter det gick allt väldigt fort, och 1991 började hon, tillsammans med Elly Hinz, den första Aura-Soma gruppen i Danmark. Hon hade då varit på utbildning på Dev Aura, Aura-Soma Center i England. Den första lärare utbildningen ägde rum 1993 i England, där efter Marianne var inbjuden till Sverige och Litauen för att undervisa i Aura-Soma.

LÄRARE OCH PIONJÄR I UTOMEUROPEISKA
Marianne är pionjär i de baltiska länderna och Ryssland med Aura-Soma sedan mitten av nittiotalet. Utbildningarna skedde ofta under mycket speciella förhållanden, och hon blev tvungen att vara kreativ för att få flaskorna över gränserna och att förmedla information om Aura-Soma. Senare sp startade hon utbildningar i Tjeckien och Slovakien, där hon fortfarande arbetar del. Alldeles nyligen började Marianne i Polen, där Aura-Soma börjar att hitta ett fotfäste.

Det har varit ett stort glädje för Marianne att förmedla möjligheten till större självinsikt genom färgerna, och att uppleva den styrka och självförtroende som det ger människor.

"AURA ENERGY FIELD"- Samverkan med Frank Lorentzen
År 1997 träffade hon sin man Frank Lorentzen och har genom sitt samarbete med honom fått ytterligare inspiration i sitt arbete med färg.

Idag har de en 2-årig utbildning, som bygger på Frank's bok "Aurans energifält". Böckerna ger en djupgående och kunskap inom området.

Utbildningen är unik eftersom det ger en mycket djup kunskap om auran från en ett esoteriskt perspektiv.
Mer om www.franklorentzen.info

Aura-Soma - musik - Marianne Mikkelsen -  Frank Lorentzen - kristallskålar - helande - heling - utbildningar färg och medvetenhet på ett meditativt sätt

KONSERTER
Marianne Mikkelsen och Frank Lorentzen ger konserter med sjungande kristall skålar.

Det är en mycket meditativ upplevelse och den ger även mycket healing. Crystal Singing Bowls är upplysta i olika färger beroende på tonen/ljudet. Samspelet mellan färg och ljud är unik.

KONSULTATIONER

Aura-Soma Konsultationer
Marianne ger privata konsultationer Aura-Soma både i Köpenhamn och Otter (nära Aarhus). En konsultation varar omkring 1 till 1 1/2 timme, hon ger healing också, om tiden tillåter.

Healing
Healing kan ge dig en djup avslappning.
Healing kan vara djupt befriande. Healing kan hjälpa dig att förstå dig sjäv.

Jag har gett healing sedan 1987
- Det har alltid varit naturligt för mig.

Jag känner genom mina händer, och healing är vanligtvis mycket förlösande och mitt fokus är att stödja personen att komma till insikt genom acceptera de känslor uppkommer. Jag "ser" de färger som bildas kring människor och genom dessa färger kan jag förstå vad som är den bakomliggande orsaken till en persons situation.

Kroppsmassage
Jag ger helkropps massage som ger förnyelse och ger avslappning för kropp och själ.
Massagen varar runt 70 min men sammanlagt tar allt ca.1 1/2 timme.

upp

Aura-Soma Skolan Köpenhamn - Marianne Mikkelsen
Marianne Mikkelsen
Aura-Soma Skolan Köpenhamn
Skindergade 28 A 1.sal.
1159 Köpenhamn K
Tel: +45 33 14 90 60
Mobil: -45 40 83 60 22
marimik@webspeed.dk
www.aura-soma.dk
All rights reserved | © M.D RESURS AB | Design by @nweb