ANDRA UTBILDNINGAR

Här presenteras övriga kurser inom Aura-Soma området.

Aura-Soma färgterapi Sverige - utbildning - kurser - personlig utveckling - equilibrium - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

ETERISKA OLJOR I AURA-SOMAS POMANDER OCH QUINTESSENSER
3 dagar

Varje pomander och quintessens innehåller specifika sammansättningar av eteriska oljor. Vi kommer att gå igenom varje pomander och quintessens och deras respektive eteriska olja. När du får mer information om de olika kombinationerna så kommer du att få en större förståelse för dessa produkter och deras effekt. Sammansättningen av de olika eteriska oljorna i varje pomander och quintessens gör dem helt unika i deras olika verkningsområde.

Denna kurs är en mycket sinnlig och doftrik och du kommer få mycket information om de eteriska oljornas psykologiska verkningsområde.

Lärare: Marianne Mikkelsen & Monica Häckberg Edling

Aura-Soma färgterapi Sverige - utbildning - kurser - personlig utveckling - equilibrium - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

CHAKRASETET
1 dag

Vi går igenom chakrasetet så att vi får en djupare förståelse av varje chakras funktion. Vi relaterar det till Aura-Somas färgsystem. Praktiska övningar tex massage på de olika chakras.

Lärare: Marianne Mikkelsen & Monica Häckberg Edling

Aura-Soma färgterapi Sverige - utbildning - kurser - personlig utveckling - equilibrium - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

POMANDER & QUINTESSENSER
2 dagar

Genomgång av alla pomander och quintessenserna hur de kan användas. Vi kommer att finna den specifika essenser för var och en av deltagarna.

Lärare: Marianne Mikkelsen & Monica Häckberg Edling

Aura-Soma färgterapi Sverige - utbildning - kurser - personlig utveckling - equilibrium - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

NUMEROLOGI & AURA-SOMA
2 dagar

Genomgång av siffra 1 - 9 och dubbelsiffrorna så som 22, 33 etc. Vi tittar på siffrorna i relation till färgerna, samt i relation till våra namn.

Lärare: Marianne Mikkelsen & Monica Häckberg Edling

Aura-Soma färgterapi Sverige - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

ENERGIFÄLTSTERAPEUT

Varje person är en unik skapelse, inte bara en fysisk kropp utan omges av energifält "aura" som består av fem lager. Det är det eteriska fältet (livsenergi), astrala fältet (känslor), mentala fältet (tankemönster), och andliga fältet (högre medvetande och intuitioner).

Villkoren inom aurans energifält är starkt förknippade med vårt välbefinnande, hälsa, problem och resurser. Inom auran har vi vår syn på livet både på ett medvetet och omedvetet plan.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande erfarenheter av energifältet i auran och hur det har ett inflytande i den fysiska kroppen och dess organ.

En utbildad energi terapeut kan:

 • förebygga fysisk sjukdom och dåliga funktioner i kroppens organ.
 • samarbeta med den subtila helande energin.
 • direkt peka ut problemen.
 • hjälpa människor ur sina egna känslomässiga fällor och blinda fläckar.
 • hjälpa människor att bli de unika personer de är avsedda att vara.

Utbildningens innehåll:
Utbildningen är uppdelad i två moduler. Varje modul avslutas med en tentamen som ger ett certifikat. Det kommer att vara fortlöpande hemuppgifter under utbildningen.

Modul 1

 • Det eteriska energifältet
 • De sju nivåerna i vårt medvetande
 • Polaritet
 • De 21 sekundära chakrarna
 • Drömmar & tillhörande symboler till auran och chakrarna
 • Det astrala energifältet
 • Skillnaden mellan olika känslor
 • Omvandling av negativa känslomönster
 • Sambandet mellan negativa känslor och fysisk sjukdom

Modul 2

 • De astrala färgerna
 • Lucide drömmar
 • Det psykiska & andliga energi fältet
 • Medvetenhetsstruktur
 • Medvetande & kärlek
 • Psykiska tillstånd
 • Före befruktningen, befruktningen, de två första åren
 • Regressivt och progressivt karma
 • Det andliga området & döden
 • De andliga färgerna

Du kommer att få ett kurskompendium i samband med undervisningen.

Kursledare - Frank Lorentzen
Frank är mest känd som musiker. Vid sidan om hans musikproduktion så är han författare till böckerna "The Energy Fields of the Aura 1 & 2".

Han är en pionjär inom sitt område. Frank ser sig själv som forskare av det mänskliga medvetandet och en andlig initierare. Han är född med egenskapen att se energi - att se aura.

Sedan 1972 har han arbetat med meditation och healing genom musik, ljud, färger och det omedvetna samt drömmar. Han har utvecklat meditativa övningar där objektet är ljud, färg, specifika energipunkter inom auran.

Undervisningen har spridits ut till tusentals människor över hela världen. Workshops, seminarier, konserter och utbildningsprogram bygger på djup erfarenhet.

Aura-Soma energifält - färger - musik - ljud - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

ENERGIFÄLTET

Den här kursen är för alla de som är intresserade att lära sig att få en större förståelse av energifältet, samt att lära sig att använda denna gåva som det mänskliga medvetandet har att skapa ett bättre liv.

Hela kursen kommer att ge dig en kunskap hur energifältet arbetar tillsammans med den fysiska kroppen och medvetandet via specifika punkter inom energifältet. Du kommer också lära dig att bygga upp positiva energier i ditt liv genom en medvetenhet om specifika punkter i energi fältet.

Kursupplägg: 4 helger från fredag – söndag
Kursledare: Frank Lorentzen

 • Steg 1 Det eteriska energifältet
 • Steg 2 Det astrala energi fältet
 • Steg 3 Det mentala energifältet
 • Steg 4 Det andliga energifältet

Det kommer att vara 4-6 månader mellan kurstillfällena då man kommer att arbeta hemma med övningar på energifältet.

Aura-Soma färgterapi Sverige - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

LJUD - FÄRGER - TRANSFORMATION

Den här kursen är för de som vill ha en djupare upplevelse av meditation. Genom att meditera kontinuerligt i relation till ljud och färger så kommer chakra systemet i balans. Balans är nyckelordet när du vill fördjupa din meditation, annars kan det vara svårt att få något bra resultat.

Du kommer att få en specialgjord CD skiva som till för att skapa balans i chakrasystemet.

Introduktion: 1 dag
Kurs: 2 dagar
Kursledare: Frank Lorentzen

ENERGY LANGUAGE

Den här kursen handlar om energin i energifältet, hur det uttrycker sig och formar sig till ett språk som vi kan lära oss att förstå och uppleva som symboler, drömmar, färger, ljud och ljus. Energi språket är ett gemensamt språk för mänskligheten. Det är den dolda skaparen bakom alla talade språk.

Du kan lära dig energispråket som vilket språk som helst. Energispråket är en skatt inom dig, lär dig att förstå det så att det kan expandera ditt medvetande.

Låt ditt liv expandera!

Kursen omfattar 4 kurstillfällen på ett år, vid varje tillfälle fre - söndag.
Kursledare: Frank Lorentzen

upp

ALLA KURSER MED KURSLEDARE:
Marianne Mikkelsen &
Monica Häckberg Edling
Information & anmälan:
M.D Resurs AB
Monica Häckberg Edling
011- 39 60 01
monica.hackberg@telia.com
Aura-Soma Skolan Köpenhamn - Frank Lorentzen - Energifältsterapeut - energifält - musik - ljud - färg - form
Frank Lorentzen
Sound-Colors-Consciousness
Nygade 2A
8300 Odder
Denmark
+45 861 272 56
essencia@mail.dk
The telephone hours is (Danish time)
Monday-Thursday 18.30-19.30
www.franklorentzen.info
All rights reserved | © M.D RESURS AB | Design by @nweb