CHAKRA SET

Chakra setet består av
7 balansoljor som är
kopplade till 7 energicentran
i kroppen - chakran.
läs mer nedan...

Det finns sju huvud chakra i människans system som går från nedre ryggraden till toppen av huvudet där de korresponderar med de 49 mindre chakran som i sin tur korresponderar till specifika färgvibrationer.

Varje större chakra relaterar till en färg, så när vi blir attraherade av en specifik färg så har vi en möjlighet att balansera det specifika chakrat med den färgen som vi väljer.

Chakrarna är som vibrerande energicenter som ligger strax utanför i eterkroppen, där de penetrerar kroppen. Deras funktion är att filtrera energin genom vårt system så att vi har tillräckligt med vitalitet att leva våra liv.

Relationen mellan färg och den subtila anatomin är viktig, så när vi applicerar färger via pomander, quintessenser, archangeloi, färgessenser och equilibrium så får vi en kraftfull effekt på dessa energicenter som i sin tur påverkar vårt välmående.

Hälsosamma chakras har ett fritt flöde av energi genom våra olika subtila kroppar samt den fysiska. När det blir blockeringar så är det ofta från negativa tankar, fastlåsta tankemönster i familjehistorien, gamla känslomässiga attityder och kollektiva tankeformer som vi påveras av via vårt informationssamhälle. Sakta men säkert begränsas vår vitalitet och vi kan bli sjuka och obalanserade.

Energin förändras när vi förändrar vår inställning och attityd, så ju mer accepterande och kärleksfulla vi är till oss själva och våra liv ju snabbare så frigörs den blockerade energin och börjar flöda bättre. Vi känner oss lättare och friare och betydligt gladare och friskare.

Inte förrän vi blir medvetna om blockeringen så kan vi börja läka de delar av oss som är skadade. Livet ger alltid oss en möjlighet att helas men det är vi som måste se när helande möjligheter visas för oss.

     
Aura-Soma - Chakra set - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

FÖRSTA CHAKRAT - Rot chakrat - Equilibrium 5 Gul/Röd
Familjetillhörighet och vår grund att stå på.

Rot/bas Chakrat relaterar till vår överlevnadsinstinkt, vår samhörighet med vår familj och dess identitet och din personliga heder.

Vår känsla av att känna oss grundade och verkligen vara i våra kroppar så att vi inte blir.

"Lost in space" samt vår förmåga att kunna ta hand om oss själva på ett grundläggande plan, såsom mat, bostad, pengar och kläder för att hålla våra kroppar hela.

När vi förlorar kontakt med denna grundläggande energi så får vi svårt att ta hand om oss själva och våra basbehov och allt blir en kamp, vi kan då få problem med ländryggen, depression. Aggression och dominans. Ouppklarade familjeangelägenheter kan ge problem.

     
 

ANDRA CHAKRAT - Navel Chakrat - Equilibrium 26 Orange/Orange
Kreativt skapande och relationer

Detta chakra är kopplat till vårt behov av relationer, förmåga att ta egna beslut och bestämma över vårt eget liv samt ha kontroll. Chakrat relaterar även till vårt förhållande till pengar och vår sexualitet, samt vårt begär efter makt.

Problem uppstår när vi blir rädda att vi förlorar kontrollen i våra liv och att andra styr och bestämmer. När vi får ekonomiska svårigheter eller olika förluster.

När vi får sexuella problem som t.ex. att känna sig utnyttjad eller kunna sätta gränser i sexuella sammanhang. Fysiskt kan vi då få besvär med korsryggen, höfter, prostata eller äggstocksproblem.
Vi kan då bli mycket beroende av andra och känna skuld för allt möjligt.

     
 

TREDJE CHAKRAT - Solar Plexus Chakrat - Equilibrium 4 Gul/Guld
Den personliga kraften

Det tredje chakrat representerar vår personliga kraft som i sin tur är kopplat till den fysiska kroppen. Det relaterar till vår självkänsla och självförtroende, att vi kan känna tillit i livet och att vi respekterar oss själva. När vi låter andra bestämma över våra liv så tappar vi kraft och får svårt att ta beslut. Detta chakra relaterar även till vår fysiska kropp och dess gränser, att du är nöjd med hur du ser ut.

Problem i detta chakra kan leda till en oförmåga att ta hand om oss själva, att inte duga, bli kritiserad samt de rädslor som är relaterade till vår fysiska kropp.

Fysiskt kan det leda till problem med gallan, lever, njurar och bukspott körteln.

     
 

FJÄRDE CHAKRAT - Hjärtchakrat - Equilibrium 3 Blå/Grön
Vår känslomässiga utveckling

Detta chakra arbetar som en central kraftstation i vårt energisystem samt länkar kropp och själ och har en stor betydelse för vår hälsa och kraft. Visar på vår förmåga att kunna förlåta, känna medkänsla och samhörighet. Detta visar även på vår förmåga att känna hopp och förtröstan när vi har det svårt, och acceptera våra känslomässiga prövningar. I det här chakrat så lär vi oss om kärlekens olika nivåer.

Problem i detta chakra uppstår när vi alltid skall klara av allt själv och inte be andra om hjälp, eller när vi behöver lära oss att ibland kunna avstå från att alltid veta vad som är bäst. Vidare när vi inte följer vårt hjärta och är rädd för kärleken, rädd för ensamhet och att bli sviken, och oläkta relationer.

Fysiskt kan det bli problem med hjärtat, lungorna som har att göra med sorg, astma och allergier, besvär i den övre delen av ryggen.

     
 

FEMTE CHAKRAT - Halschakrat - Equilibrium 2 Blå/Blå
Vår vilja och kommunikation.

Det här chakrat relaterar till hur vi utvecklar vår vilja, känner tillit och kan överlämna oss till en högre vilja. Ha självkännedom och en personlig auktoritet.

Varje val vi gör, varje tanke och varje känsla skapar en konsekvens på en mängd olika nivåer och för andra människor, de når överallt vilket innebär att vi har ett stort ansvar för det som vi skickar ut. Det kan vara till hjälp att be om vägledning för de val som man står inför, smått som stort.

Rädsla över att inte ha någon makt över vårt liv eller att vi är för kontrollerande mot oss själva och andra, det kan leda till besvär i halsen, sköldkörteln, käken och i tänderna. Det kan även leda till problem med talet och svårt att göra sig förstådd samt problem med auktoriteter.

     
 

SJÄTTE CHAKRAT - Tredje ögat - Equilibrium 1 Blå/Djupmagenta
Intuition och skåda inåt

Det här chakrat hjälper oss att öppna sinnet och lyssna till den inre rösten. Den representerar vår förmåga att ta emot inspiration och intuitivt tänkande, intellektuella talanger, och att se skillnaden mellan sanning och illusion.

Problem kan uppstå när det finns en ovilja att titta inåt och konfrontera sina rädslor. Rädslorna kan vara att se sanningen, göra realistiska bedömningar, släppa negativa övertygelser samt att döma sig själv och andra.

Fysiskt kan det ge problem med hjärnan, nervsystemet, hypofysen, ögon, öron och näsa mm.

     
 

SJUNDE CHAKRAT - Kronchakrat - Equilibrium 20 Rosa/Blå
Kontakten med vår andlighet

Det här chakrat har en förbindelse till vår andlighet samt att göra andligheten till en del av vår vardag.

Det sjunde chakrat kan hjälpa dig att finna och följa din andliga väg genom meditation och bön. Förmågan att kunna känna en stark inre vägledning samt att känna förtröstan i svåra situationer, där rädsla inte har ett utrymme.

Svårigheter uppstår när du bryter mot dina andliga regler och när du känner dig övergiven och vilsen.

I den fysiska kroppen kan problemen gälla det centrala nervsystemet, musklerna och huden samt störning i livskraften.

upp

All rights reserved | © M.D RESURS AB | Design by @nweb