HAVSESSENSER

Dessa essenser är skapade med hjälp av devariket i havet.

Havsessenserna är speciellt fokuserade på att transformera energifältet mellan människor, och i deras relationer.

Havssessenserna är indelade i 3 grupper á 14 st droppflaskorna
som innehåller 10 ml var.

Aura-Soma färgterapi Sverige - havsessenser - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

ANVÄNDNING:
De kan vara mycket effektiva när de placeras direkt på chakra punkter på meridianer på huden, droppas i ett bad eller i spray, krämer eller i en lotion.

De kan spridas ut via kristaller genom att droppa på den, eller användas på många andra sätt. Havsessenserna består av en vattenlösning och alkohol. Med hjälp av alkoholen stabiliseras energin i vattnet och hjälper den att bevaras.

Endast för utvärtes bruk!

VERKAN:

Grupp 1
Den första gruppen av havsessenser representerar begynnelsen av kontakten med ’Havs devorna’. Dessa essenser kan hjälpa oss med de mest fundamentala och alldagliga problemen i våra relationer. De härstammar från havsvarelserna med specifika egenskaper.

Grupp 2
Den andra gruppen av essenser från havet som är i pågående utveckling och innebär många nya spännande inslag av havets väsen.

Grupp 3
Den tredje gruppen fullbordar havsessenserna. De är en unik och vacker gåva från havet och kan vara hjälpsamma för relationsproblem.

     
Aura-Soma färgterapi Sverige - fjärilsessenser - havsessenser - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

HAVSESSENSER

Detta är bara ett lite urval av flaskor.

upp

All rights reserved | © M.D RESURS AB | Design by @nweb