FJÄRILSESSENSER

Dessa essenser är skapade med hjälp av devariket och representerar framväxandet av ett nytt medvetande. Deras närvaro möjliggör
utveckling av vår potential.

Varje essens relaterar till en specifik fjärilsart med eteriska egenskaper. Var och en är bärare av en viss subtil energi för vår emotionella kropp.

Fjärilsessenserna är indelade i 3 grupper á 28 st droppflaskorna
som innehåller 10 ml var.

Aura-Soma färgterapi Sverige - havsessenser - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

ANVÄNDNING:
De kan vara mycket effektiva när de placeras direkt på chakra punkter på huden, handleden, droppas i ett bad eller i spray, oljiga krämer eller i en lotion.

De kan spridas ut via kristaller genom att droppa på den, eller användas på många andra sätt. Fjärilsessenser består av en vattenlösning och alkohol. Med hjälp av alkoholen stabiliseras energin i vattnet och hjälper den att bevaras.

Endast för utvärtes bruk!

VERKAN:

Grupp 1
Den första gruppen av fjärilsessenserna är ljusfrekvenser som kan forma och påverka vårt psyke. De är ljusets redskap som är kapabla att skapa transformation och välmående i många aspekter av vårt andliga varande.

Grupp 2
Den andra gruppen av fjärilsessenserna representerar färgerna som påverkar vårt medvetande, vilket är de mentala och kausala nivåer av vårt varande. De har möjligheten att generera transformation till våra tankar och viljestyrka, höja hela vårt ”medvetande jag” i processen.

Grupp 3
Den tredje gruppen utgör de färger som påverkar våra astrala och emotionella kroppar. De är ljusfrekvenser som påverkar våra kreativa energier och våra känslor.

     
Aura-Soma färgterapi Sverige - fjärilsessenser - havsessenser - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

FJÄRILSESSENSER

Detta är bara ett lite urval av flaskor.

upp

All rights reserved | © M.D RESURS AB | Design by @nweb