ARCHANGELSPRAY

Ärkeänglar relaterar till flaskorna mellan nummer 94-104 och är 4 st i
100 ml glasflaskor. De hjälper oss att komma i kontakt med vårt syfte. De har en eldig kvalitet som kan ge oss inspiration.

Ärkeänglar kan hjälpa oss att förstå vår egen existens på ett mer förfinat plan.

Vi lever i en tät och grov materiell värld och ängel medvetandet lever på en mycket mer subtil nivå, de kan visa och hjälpa oss att förstå att vi har tillgång till så mycket mer.

Aura-Soma färgterapi Sverige - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

ANVÄNDNING:
De kan sprayas i auran eller användas för att skapa en viss energi som just den ärkeängeln är bärare av. De fungerar även som luftrenare och förbättrar rummets atmosfär.

VERKAN:
De stimulerar en vilja till att ta eget ansvar för den kreativa potentialen som finns hos alla samt att använda den för allas bästa. De har en mycket koncentrerad doft och påverkan. Var och en de 4 olika ärkeänglarna har sin egen effekt.

     
Aura-Soma - Pomander - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

ARCHANGEL MICHAEL

Mental klarhet och fokusering, lugnar och skapar fred i en jobbig emotionell situation. Hjälper oss att förlösa det förgångna.

     
Aura-Soma - Pomander - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

ARCHANGEL GABRIEL

Skapar värme och trygghet åt situationer när vi behöver stöd. Hjälper oss att vara i stunden samt att frigöra för mycket identifikation med känslorna.

     
 

ARCHANGEL RAPHAEL

Bidrar så att vi kan förstå våra möjligheter och stärka tilliten till oss själva. Hjälper oss att lyssna till vår intuition och se klarare.

     
Aura-Soma - Pomander - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

ARCHANGEL URIEL

Ger tro på vår vision och ett klarare seende hur vi använder vår kraft. Hjälper oss att vara disciplinerad så att vi kan lättar komma åt vårt syfte.

.

upp

All rights reserved | © M.D RESURS AB | Design by @nweb