ARCHANGELOI

Archangelois kallas ”The Spirits of Fire” och hjälper oss att bryta fastlåsta mönster, de liksom andra änglar är som budbärare mellan de olika rikerna. De kan vara bra att använda när vi är i ett skifte, de kan bidra så at vi kan se vår del i ett större sammanhang.

Archangels har en specifik vibration som stärker vårt eteriska fält. De är länkade med specifika flaskor mellan 94-101 och finns i 9 olika varianter på
20 ml glasflaskor.

De innehåller eteriska oljor, örter och essenser av ädelsten som Aura-Soma produkterna generellt innehåller. Archangelois skapades eftersom det visade sig vara ett behov av mer koncentrerade essenser än tidigare tillgängliga produkter.

Aura-Soma färgterapi Sverige - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

ANVÄNDNING:
Archangelois effekt är att stärka vårt eteriska fält. De kan sprayas i auran eller användas för att stärka ett visst område. Archangeloi är mycket användbart för meditation. Stärkande och förankrande.

VERKAN:
Archangeloi har en mycket koncentrerad doft och effekt. Den 9 olika essenserna har alla olika verkan. Den koncentrerade doften har en mycket vitaliserande effekt så som Pomanderna, samt en mycket upplyftande och renande verkan så som Quintesserna har.

     
Aura-Soma - Pomander - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

ARCHANGELOI MICHAEL

Den här essensen kan hjälpa oss att stärka tilliten så att vi kan förlösa restriktiva mönster. Frigör oro och förvirring så man kan uppnå klarhet och känna ett lugn.

     
Aura-Soma - Pomander - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

ARCHANGELOI GABRIEL

Stärker oss så att vi kan förverkliga vår väg. Förlöser sorg och oro så att vi kan känna oss friare.

     
 

ARCHANGELOI RAPHAEL

Bidrar till utvecklandet av intuitionen så att vi kan höra vår inre röst. Den frigör inom områden där vi håller oss tillbaka och är för analytiska.

     
Aura-Soma - Pomander - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

ARCHANGELOI URIEL

Ger lugn så vi kan höra den inre rösten. Bidrar till att medvetandegöra våra egna och de kollektiva mönster vi sitter fast i så att vi kan frigöra dessa.

     
Aura-Soma - Pomander - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

ARCHANGELOI SANDALPHON

Hjälper oss till större medkänsla och förståelse. Den stärker insikten om att vi är del av ett större nätverk.

     
Aura-Soma - Pomander - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

ARCHANGELOI TZADKIEL

Hjälper oss att öppna hjärtat så att vi kan se kärleken och alla dess uttryck. Förlöser bitterhet. Förbättrar relationen till vår kvinnlighet och den feminina aspekten.

     
Aura-Soma - Pomander - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

ARCHANGELOI METATRON

Representerar ljuset men också mörkret, två aspekter av en helhet. Hjälper oss att se, förstå och stärka vår egen kapacitet. När vi ser oss själva i ett klarare ljus så kan vi lättare ändra på vår situation.

     
Aura-Soma - Pomander - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

ARCHANGELOI JOPHIEL

Ger lugn, tillit och frid, samt en känsla av eget utrymme. Den hjälper oss att öppna hjärtat och se kärleken med andra ögon.

     
Aura-Soma - Pomander - örter - essentiella oljor - kristaller - aurasoma terapi - färgterapi  

ARCHANGELOI CHAMAEL

Främjar den feminina aspekten inom oss så vi kan börja lita på vår intuition. Den stärker relationen till vår höger hjärnhalva och den vänstra sidan av kroppen. Frambringar medkänsla och kärlek.

.

upp

All rights reserved | © M.D RESURS AB | Design by @nweb