KONSULTATION

En konsultation börjar med att du väljer ut fyra flaskor av sammanlagt 107 olika kombinationer. De flaskor som du väljer är viktigt, för att varje position har sin egen innebörd.

Den första flaskan visar din potential, specifika talanger och ditt syfte det här livet. Den andra flaskan visar våra största gåvor och våra utmaningar i livet, de visar på de upplevelser som är viktiga för vår utveckling.

Den tredje flaskan visar på nutid, vart vi har kommit utifrån vår intention som vi hade när vi kom hit. Hur våra talanger har kommit till uttryck fram till nu samt hur vi har arbetat med våra utmaningar. Den fjärde flaskan visar på det som står framför oss i en nära framtid. Visar på nästa steg och de möjligheter som väntar oss framöver.

Vi väljer själv färgerna och därmed tar vi ansvar för hur vi skall se på vårt liv och vår potential. I det att du själv väljer dina färger, synliggör du din egen bild av dig själv och din egen situation. Vilka behov finns det att hela i den nuvarande situationen? Det stärker ditt eget ansvar och tillit till dig själv och din egen process.

En Aura-Soma konsultation är en dialog för att stärka personens egen självkännedom genom de färger som väljs.

Du väljer de fyra som du känner tilltalar dig mest, de tre olika energier som är sammansatta i en balansolja, växt, mineral och färg/ljus. Aura-Soma terapeuten kan nu tolka dina fyra flaskor på en djup nivå i relation till dig, din personlighet, din nuvarande situation och dina svårigheter som du kan ha svårt att se.

Som många redan har upptäckt kommer du att finna att färgerna i flaskorna ger dig en djupare insikt i din situation och ditt liv. De fungerar som nycklar som hjälper dig att låsa upp och se de svårigheter som du bär med dig från förr, samt de bekräftar dina gåvor och den styrka som du har inom dig. Via en Aura-Soma konsultation får du en större självförståelse och inblick i dina djupare processer, som stärker din själv acceptans.

Tillsammans med terapeuten kommer ni fram till vilken av de fyra flaskorna som är den mest terapeutiska att använda, för att stödja dig i arbetet med det som kom fram under konsultationen.

Det som kommer fram under en konsultation är alltid det som är viktigast att klargöra just nu, man kan se det som ett axplock både från det förgångna som du fortfarande har svårt att se, det som är här och nu samt det som ligger framför dig och väntar på att utvecklas.

Under konsultationen kommer terapeuten även att rekommendera andra produkter, till exempel pomander, quintessense, archangelois och färgessenser för att stödja arbetet med den oljan som du valt.

Aura-Soma färgterapi Sverige - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut

Aura-Soma är ett verktyg för att göra oss mer medvetna om vårt liv och dess mening, så att vi kan öka förståelsen för oss själva och lättare se och förverkliga våra möjligheter.

Aura-Soma hjälper var och en av oss att finna vår egen unika väg, så att vi kan komma åt vår fulla potential och se det ljus vi bär inom oss, det ansvar vi har inför oss själva att utveckla det på bästa sätt.

För att våga se och konfrontera sig själv utan att döma krävs mod och ett öppet hjärta.

upp

Aura-Soma färgterapi Sverige - aurasoma - aura soma - utbildning - kurser - aurasoma terapeut
All rights reserved | © M.D RESURS AB | Design by @nweb