HISTORIA

Aura-Soma skapades av engelskan Vicky Wall som var ett sjunde barn av ett sjunde barn, hon levde mellan 1918 och 1991. Hon föddes i London i en judisk familj. Hennes far var en Kabbahla mästare och hade en stor insikt i mystik samt kunskap om örter och växter och dess helande egenskaper. Från tidig barndom kunde hon se färgerna i människans aura hon hade många mystiska upplevelser.

Hon fick under hela sitt liv träning i att använda sin växande förmåga att hela.

Hon arbetade som naturapotekare och senare i livet som fotterapeut tills hon på mitten av 1970-talet blev blind hon hade då fått flera hjärtinfarkter. Nedsättningen av hennes syn utvecklade en ny dimension av hennes aura seende som hon haft sedan hon var barn.

Vicky Wall fick en kallelse att skapa Aura-Soma under tre nätter då hon formligen ”badade” i färger och då ”osynliga händer” guidade henne att skapa den första oljan. Hon följde sin inre röst som berättade vad hon skulle göra. Vid den tiden kände Vicky inte till omfattningen av sin upptäckt, hon blev mer och mer medveten via människors feedback om oljornas visuella och terapeutiska egenskaper.

Hennes blindhet blev vartefter total och det ökade det inre seendet, hon såg människors aura mycket tydligt. Hon såg andra från deras själs perspektiv, baserat på färger. Hon såg även att de färger som människor valde speglade de färger som hon såg i deras aura.

Aura-Soma grundades 1983 och har sedan vuxit sig enormt och finns nu i stort sett i alla delar av världen.

Vicky Wall lämnade den fysiska världen under 1991.
Arbetet med Aura-Soma övertogs av Hennes nära samarbetes partner Mike Booth och hans fru Claudia Booth. Vicky Wall skrev före sin död en bok om sitt mycket intressanta liv och skapandet av Aura-Soma. Den heter "The Miracle of Color Healing" och gavs ut på förlaget Aquarian Press 1990. Den har översatts till svenska och publicerades av Herkules förlag & Utbildning och heter "Färghealing och Mirakel"

upp

Vicky Wall - aura-somas skapare - färgterapi
Vicky Wall - Aura-Somas skapare
 
Balansolja 5 - Skapad av Vicky Wall
All rights reserved | © M.D RESURS AB | Design by @nweb